Menu

Welkom


    

Dienstenwijzer

  .

  Informatie over onze dienstverlening

   

  Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

   

  Onze gegevens luiden:

   

  Naam en adres

   

  Beinema Financieel Advies

  Corn. de Wittstraat 34 e

  3311 GD Dordrecht

  Mobiel: 06-14641829

  Fax : 0184-750848

  Mail : beinema@beinemafinancieeladvies.nl

  Internet : www.beinemafinancieeladvies.nl

   

  Registratie AFM

   

  Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12017475

   

  Aard van dienstverlening

   

  Ons kantoor heeft vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

   

  · schadeverzekeringen

  · levensverzekeringen

  · hypothecair krediet

  · consumptief krediet

  · spaarrekeningen

   

  Klachten

   

  Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

  Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

   

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Postbus 93257

  2509 AG Den Haag

  www.kifid.nl .

  .

  Adviesvrij

   

  Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

   

  Geen zeggenschap

   

  Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere

  aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

   

  Selectie van aanbieders

   

  Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekerings –

  maatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij

  bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

   

  Wijze van beloning

   

  De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar

  waarmee wij u in contact brengen of u betaalt ons een beloning die vooraf met u besproken is. Een combinatie van deze twee is ook mogelijk. Per 1 januari 2013 betaalt de consument rechtstreeks aan de tussenpersoon voor de dienstverlening. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.