Menu

Welkom


 Dienstenwijzer

.

Informatie over onze dienstverlening

 

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Onze gegevens luiden:

 

Naam en adres

 

Beinema Financieel Advies

Corn. de Wittstraat 34 e

3311 GD Dordrecht

Mobiel: 06-14641829

Fax : 0184-750848

Mail : beinema@beinemafinancieeladvies.nl

Internet : www.beinemafinancieeladvies.nl

 

Registratie AFM

 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12017475

 

Aard van dienstverlening

 

Ons kantoor heeft vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 

· schadeverzekeringen

· levensverzekeringen

· hypothecair krediet

· consumptief krediet

· spaarrekeningen

 

Klachten

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl .

.

Adviesvrij

 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

 

Geen zeggenschap

 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere

aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

 

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekerings –

maatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij

bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Wijze van beloning

 

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar

waarmee wij u in contact brengen of u betaalt ons een beloning die vooraf met u besproken is. Een combinatie van deze twee is ook mogelijk. Per 1 januari 2013 betaalt de consument rechtstreeks aan de tussenpersoon voor de dienstverlening. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.