Menu

Welkom


 Advies hypotheken

Als u een huis koopt en niet over (voldoende) middelen beschikt, hebt u een geldlening nodig. Hiervoor doet u, al dan niet rechtstreeks, een beroep op een financiële instelling.

 

Als deze instelling u een geldlening wil verstrekken, zal deze wel diverse voorwaarden stellen.
– u moet in de meeste situaties natuurlijk over voldoende (vast) inkomen beschikken
– de waarde van het onderpand (het huis) moet voldoende zijn
– het huis zal verzekerd moeten worden tegen brand (de opstalverzekering)
– veelal dient er een risicoverzekering voor een bepaald bedrag te worden afgesloten

 

Zo kan de financiële instelling ook nog diverse aanvullende voorwaarden opnemen.

 

Als alles echter akkoord is en u krijgt de benodigde lening, dient u uw huis als onderpand voor deze geldlening te geven. Let wel: het huis wordt GEEN eigendom van betreffende financiële instelling. Het blijft UW huis. Wel heeft men dan voorrang, als u in gebreke blijft met het betalen van rente en/of aflossing, om uw huis zonder tussenkomst van de rechter in het openbaar te verkopen. Dit heet executie.

 

Als u uw huis in onderpand geeft aan de financiële instelling, geeft U hypotheek. Daarvoor ontvangt u een hypothecaire geldlening.

 

BFA kan met u een keuze maken uit meer dan 30 verschillende aanbieders van geldleningen.

Afsluitprovisie wordt tegenwoordig niet meer betaald, voorheen 1% over het hypotheekbedrag. B.F.A. hanteert een vast basistarief van E. 1.750 voor het advies en bemiddelen van uw hypothecaire financiering.

 

Oh ja. Bijbehorende inkomensverzekeringen, zoals een overlijdensrisico verzekering en/of een arbeidsongeschiktheid verzekering wordt kosteloos voor u verzorgd. Gewoon service!