Menu

Welkom


 Advies pensioenen

Pensioen is eigenlijk ‘uitgesteld loon’. Het is bedoeld voor de periode dat u niet meer werkt. U bent bijvoorbeeld ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, of wil eerder stoppen met werken, of u bent arbeidsongeschikt. Wellicht is het inkomen bedoeld voor de nabestaanden na uw overlijden. Voor elke van deze situaties is er een pensioen:
– ouderdomspensioen
– arbeidsongeschiktheidspensioen
– nabestaandenpensioen

 

Van wie krijgt men pensioen? Er zijn drie bronnen: de overheid, uw werkgever en uzelf. Ons pensioenstelsel is te vergelijken met een gebouw van drie lagen.

 

De begane grond, de basis van het stelsel, is het pensioen van de overheid (AOW, ANW, WAO). We noemen dit de eerste pijler van het pensioenstelsel.

 

De tweede pijler is de tweede laag van het pensioengebouw. Het is het pensioen dat men opbouwt bij de werkgever(s). Dit werknemerspensioen wordt ook wel ‘aanvullend pensioen’ genoemd. Het is een aanvulling op wat men van de overheid krijgt. Men krijgt het alleen als je hebt gewerkt en de werkgever ook een pensioenregeling had waaraan men mee heeft gedaan.

 

De derde en bovenste laag van het pensioengebouw, is de laag waar u zelf voor zorgt. Denk aan lijfrenteverzekeringen, maar ook aan spaargeld, aandelen en andere vormen van vermogen, zoals een eigen huis of bedrijf.

 

Samen met u bekijkt BFA of uw pensioensituatie voldoende waarborg biedt voor een onbezorgde oude dag.